Nhựa Composite

Nhựa HDPE

thông tin liên hệ
Ms. Ngọc
NV Kinh Doanh
0933.262.572 - (0272) 3 769 365

Bể chứa đựng, nuôi trồng thủy hải sản nhựa HDPE

KH100
KH100
KH300
KH300
KH500
KH500
KH700
KH700
KH1200
KH1200
KH1500
KH1500
KH2000
KH2000
MHL70
MHL70
MHL150
MHL150
MH35
MH35
MH45
MH45
MH65
MH65
MH100
MH100
MH140
MH140
MH200
MH200
MH300
MH300
MH500
MH500
MH900
MH900
MH1000
MH1000
MH1200
MH1200
MH2000
MH2000
KW-1350
KW-1350