Nhựa Composite

Nhựa HDPE

thông tin liên hệ
Ms. Ngọc
NV Kinh Doanh
0933.262.572 - (0272) 3 769 365

Thùng giữ lạnh nhựa HDPE

Thùng giữ lạnh KWC500 / KWC500F
Thùng giữ lạnh KWC500 / KWC500F
Thùng giử lạnh KWC1000
Thùng giử lạnh KWC1000