Nhựa Composite

Nhựa HDPE

thông tin liên hệ
Ms. Ngọc
NV Kinh Doanh
0933.262.572 - (0272) 3 769 365

thùng rác nhựa composite

FR300C - FR400C
FR300C - FR400C
FR800
FR800
J(1500C-1500K)
J(1500C-1500K)
J(1500BC-1500BK)
J(1500BC-1500BK)
J(2000C-2000K)
J(2000C-2000K)
J(2000BC-2000BK)
J(2000BC-2000BK)
HG400
HG400
HG400TC
HG400TC
HG600C
HG600C
HG600TC
HG600TC
HG800
HG800
HG800TC
HG800TC
HG1000
HG1000
HG1000TC
HG1000TC
JumboPail FR450C / FR450K
JumboPail FR450C / FR450K
CP450
CP450
CartPail CP620 / CP620F
CartPail CP620 / CP620F
Cartpail CP800 / CP800F
Cartpail CP800 / CP800F
CartPail CP1000
CartPail CP1000