Nhựa Composite

Nhựa HDPE

Chia sẻ lên:
Thông tin liên hệ
Ms. Ngọc
Chức vụ: NV Kinh Doanh
Di động: 0933.262.572
(0272) 3 769 365
Điện Thoại:
(0272) 3769365, 0933.262.572
Fax:
(0272) 3769364
Địa chỉ:
Lô 26D, Đường 9, KCN Tân Đức, X. Đức Hòa Hạ, H. Đức Hoà, Long An
Thông tin công ty
Công Ty TNHH MTV Kaisui Maren Việt Nam
Địa chỉ:
Lô 26D, Đường 9, KCN Tân Đức, X. Đức Hòa Hạ, H. Đức Hoà, Long An
Điện thoại:
(0272) 3769365, 0933.262.572
Fax:
(0272) 3769364
Email:
Website:

Bản đồ chỉ đường